На рахунках організації/On the accounts of the organization: 3064.43 UAH *

*-дані оновлюються вручну/data is updated manually

Перевірити виписку організації з метою контролю прозорості використання отриманих фондом пожертв Ви завжди можете самостійно, перейшовши за посиланням. Пошук виписки здійснюється за ЄДРПОУ – 44814593.


Запити в роботі/Requests in progress – 3

Надходження та витрати фонду у розрізі окремих місяців/Income and expenditures of the Foundation in the context of individual months

Місяць (month)Надходження (грн.)/Income (UAH)Джерела надходжень / Sources of income Зарахування на програмний або загальний рахунок / Crediting to a programme or general account
Жовтень / October2750Благодійні внески волонтерів / Charitable contributions from volunteers Загальний / general
Жовтень / October197фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad)Загальний / general
Жовтень / October9.85Благодійні внески волонтерів, програма “Підтримка дитячих медичних закладів” / Charitable contributions from volunteers, the Support for Children’s Medical Facilities programmeПрограмний / programme
Жовтень / October352.81юридичні особи за кордоном (конвертація 9.71 USD, програма “Підтримка дитячих медичних закладів”) / legal entities abroad (conversion of USD 9.71, programme “Support for children’s medical institutions”)Програмний / programme
Жовтень / October3800Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) Загальний / general
Жовтень підсумок / October summary7109.66
Листопад / November100Фізичні особи (Україна) / Individuals (Ukraine) Загальний / general
Листопад / November872.99фізичні особи (за кордоном) / Individuals (abroad)Загальний / general
Місяць / MonthВитрати (грн.)/Expenses (UAH)Деталізація витрат / Detailing expensesПрограма / проєкт (program/project)
Жовтень / October5795.70Закупівля продуктів харчування та засобів гігієни для дітей / Procurement of food and hygiene products for children02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people
Жовтень / October3185.67Закупівля медикаментів / Procurement of medicines02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people
Жовтень / October434.66Закупівля дитячого харчування / Procurement of baby food02. Підтримка постраждалого внаслідок війни населення / Support for war-affected people
Жовтень підсумок / October (summary) 9416.03

Географія допомоги фонду (Geography of the Foundation’s assistance)