Благодійний фонд “Ідейна варта Дніпро” виступає одним із учасників процесу перемовин щодо постачання приладів “Simeox” французького виробництва, які критично необхідні для підтримання життя дітей, хворих на кістозний фіброз.

Середня тривалість життя пацієнтів з цим страшним діагнозом в Україні, відповідно до даних з відкритих джерел – не перевищує 24 років. В той же час у країнах ЄС вона значно вища – до 50 років.

Лише комплексний медичний супровід у поєднанні із сучасними технологіями здатний забезпечити підвищення якості життя маленьких пацієнтів та, у довгостроковій перспективі – до збільшення середньої тривалості життя.

Сьогодні над централізованим постачанням приладів для лікарень України активно працюють компанія “Югконтракт” та ВГО “Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз”.

Від імені благодійного фонду ми хотіли би висловити глибоку вдячність:

французькій команді, яка допомагала нам комунікувати потребу (Артему Білоносову, Гришко Катерині, Бурімовій Анастасії, Аношечкіну Дмитру)

посольству України у Французькій Республіці – за істотну допомогу і досягнутий попередній результат щодо запуску такого проєкту на рівні України

Робота в цьому напрямку продовжується

Деталі будуть доступні згодом.

The charitable foundation “Ideological Guard Dnipro” is one of the participants in the negotiation process for the supply of French-made Simeox devices, which are critically important for sustaining the lives of children with cystic fibrosis.

The average life expectancy of patients with this terrible diagnosis in Ukraine, according to open-source data, does not exceed 24 years. At the same time, in EU countries, it is much higher – up to 50 years.

Only comprehensive medical care combined with modern technologies can improve the quality of life of young patients and, in the long run, increase life expectancy.

Today, Yugсontract and the All-Ukrainian Association for Cystic Fibrosis are working on a centralized supply of devices for hospitals in Ukraine.

On behalf of the charitable foundation, we would like to express our deep gratitude to

the French team that helped us to communicate the need (Artem Bilonosov, Kateryna Hryshko, Anastasia Burimova, Dmytro Anoshechkin)

the Embassy of Ukraine in the French Republic for its substantial assistance and the preliminary result achieved in launching such a project at the level of Ukraine

At the moment, work in this direction is ongoing

Details will be available later.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Share via
Copy link
Powered by Social Snap